Søsterloge 47 Nordlyset

De 3 ringe: Venskab Kærlighed Sandhed

Logens segl

De 3 ringe: Venskab Kærlighed Sandhed


Om logen

Billede af Oddfellow bygningen i Hobro

 
Medlemmerne i loge nr. 47 Nordlyset benævnes i daglig tale som søstre. Vi er fordelt over et bredt spektrum af både erhverv og alder, og vi er et billede af det samfund, som vi lever i.
 
Logen har sit virke i Hobro (du kan se et billede af logebygningen ovenfor), men vi har også en del søstre, der bor langt fra Hobro. Der er med årene etableret humanitære fonde, som yder hjælp i lokalsamfundene.
 
For den interesserede søster er der rig lejlighed til at engagere sig aktivt i logens arbejde, frem for blot at være deltager i logens møder.
 
Medlemskontingentet i loge nr. 47 Nordlyset er for tiden kr. 450 pr. kvartal.
 
Odd Fellow Ordenen bibringer sine medlemmer nogle eviggyldige leveregler - blandt andet gennem de forskellige grader. Disse tildeles normalt i løbet af medlemskabets første to år. Der er et beskedent gebyr for hver grad.
 
Derudover skal der påregnes udgifter til fortæring under det selskabelige samvær efter logens møder.
 
Påklædning til logens almindelige møder er sort, kort kjole. Til festaftner bruges sort, lang kjole og hvide handsker.
 
Loge nr. 47 Nordlyset holder møde 1. og 3. tirsdag kl. 19.30 i forårsterminen, som er perioden januar til maj, samt i efterårsterminen, der går fra september til midt i december.
 
Logemøderne afvikles med den ro og værdighed, der er en af forudsætningerne for, at Odd Fellow Ordenens formål, at støtte søstrene i deres etiske og moralske udvikling, kan opfyldes.
 
Alle logemøder omfatter den højtidelige del inde i logesalen, efterfulgt af det mere frie samvær i selskabslokalerne. Her serveres et let traktement, og der er ved bordene rig lejlighed til at få diskuteret de begivenheder, som har fundet sted siden sidst. Det tjener det, for logen, vigtige formål, at søstrene får mulighed for at lære hinanden at kende. Tit opstår der livslange venskaber mellem søstre og deres familier.
 
Nogle gange inviteres vores ægtefælle/samlever med til forskellige arrangementer i logen. Dette betragter vi som en meget vigtig del af logelivet, da et succesfyldt logeliv kræver, at ens partner er positiv overfor logen og dens arbejde.
 
Skulle du, når du har læst ovenstående, have interesse for logens virke, kan du sende en e-mail til vores Overmester for at få yderligere oplysninger (klik på "E-mail og tlf" i menuen).
 

Logesalen:

Billede af logesalen i Hobro

 

Selskabskokalerne:

Billede 1 fra selskabslokalet    Billede 2 fra selskabslokalet