Søsterloge 47 Nordlyset

De 3 ringe: Venskab Kærlighed Sandhed

Logens segl

De 3 ringe: Venskab Kærlighed Sandhed


Embedsmænd

2015-2017

Logens valgte embedsmænd

Overmester

Overmester: Jytte Bjerregård

Undermester

Undermester: Susanne Marie Fyllgraf Rasmussen

 

Sekretær: Lena Rosengren

Kasserer

Kasserer: Marie Kjems Juhl

 

Skatmester: Wivi Steinicke

Fung. exmester

Fung. exmester: Ingrid Svendborg

Storrepræsentanter

1. storrepræsentant

1. storrepræsentant: Kirsten Sørensen

2. storrepræsentant

2. storrepræsentant: Hanna Marie Glavind

Udnævnte embedsmænd

Inspektør
Inger Nielsen
Ceremonimester
Bodil Degn
Kapellan
Aase Samuelsen
Ydre vagt
Anne Grethe Jørgensen
Indre vagt
Karen Pedersen
H. ass. Overmester
Inga Laustsen
V. ass. Overmester
Metha Krogh
H. ass. Undermester
Rita Nielsen
V. ass. Undermester
Elly Sørensen
H. ass. Ceremonimester
Else Kjeldsen
V. ass. Ceremonimester
Doris Pagh
Organist
Ninna Nielsen
Arkivar
Aase K. Bjerrum