Søsterloge 47 Nordlyset

De 3 ringe: Venskab Kærlighed Sandhed

Logens segl

De 3 ringe: Venskab Kærlighed Sandhed
Logens historie

Rebekkaloge nr. 29 "Helle", Randers, blev indstiftet i året 1946, og i denne loge blev der optaget to søstre fra Hobro i april 1961. Disse to søstre, afdøde str. exm. Ritta Mejlhede og afdøde str. exm. Karla Almsøe, var kimen i vores nuværende loge. Den egentlige primus-motor var afdøde br. Stor-kapellan Carl Evald Almsøe, der utrætteligt arbejdede ikke alene for en Rebekkaloge i Hobro, men for Rebekkainstituionen i det hele taget.
 
Rebekkaforeningen i Hobro blev institueret den 25. november 1964 under navnet "NORDLYSET". Antallet af af søstre og brødre fra Hobro var steget fra 2 til 26 på disse tre år. Foreningens første valgte embedsmænd var:
 
Formand str. Karla Almsøe, Sekretær str. Kirsten Ebert Nielsen og Kasserer str. Ritta Mejlhede
 
I de følgende to år arbejdede foreningen med den allerstørste ildhu. Der er vist ingen af de søstre, der ikke har været med til at starte en loge, der kan forestille sig, hvilket arbejde, det har været.
 
Hvordan skulle emblemet se ud? Hvordan skulle devisen lyde? Hvordan skulle tæppet være? Hvordan skulle dragterne til gradearbejdet se ud? Ja hvordan......
 
Den 17. august 1966 fik Rebekkaforeningen svar fra Storlogen om, at der kunne oprettes en Rebekkaloge i Hobro, den 1. oktober samme år. På knap to måneder blev alle de praktiske gøremål til institueringen udført af en entusiastisk flok søstre.
 
En flot instituering blev den 1. oktober 1966 starten på den loge, vi i dag er medlem af. Det blev nr. 47 i rækken af de danske rebekkaloger. Rebekkaforeningen Nordlyset blev nu til Rebekkaloge nr. 47 "Nordlyset" i overværelse af 84 søstre og brødre.
 
Brødrene i Loge nr. 72 "Himbria" var yderst hjælpsomme. Ikke alene med en billig husleje, men såvel på det praktiske som det ordensmæssige plan. De var en aldrig svigtende støtte.
 
Søstrene havde nu fået deres egen loge, og der blev udarbejdet særlige love for denne samtidig med, at der blev grundlagt de uskrevne love dels på baggrund af traditioner fra moderlogen og dels på grundlag af søstrenes egne interesser og gøremål.
 
Logens medlemstal steg støt de første år. På 6 år var der yderligere indviet 17 søstre - og i 1972 talte Rebekkalogen 41 søstre og 4 brødre.
 
Året 1984 blev et markant år for vor Loge. I marts måned blev der oprettet en søsterfond, hvis grundbeløb var skænket af str. exm. Karen Riemann. 1. april samme år, blev Nordlyset medejer af ordensbygningen, der ejedes af Loge nr. 72 "Himbria". I oktober måned besluttede søstrene, at Rebekkaloge nr. 56 "Camilla Collett", Kristiansand i Norge, skulle danne venskabsloge med søsterloge nr. 47 "Nordlyset".
 
I årene der er gået, har Rebekkalogens mange dygtige søstre sat ind på hver sit felt. Der arrangeres udflugter, der besøges andre loger, der laves adventsfest for ældre, enlige damer i Hobro, der etableres fadderskaber m.m.
 
I årene op til vores jubilæum var der stor aktivitet blandt søstrene for at skabe økonomi, dels til jubilæumsfesten og dels til en donation. Det lykkedes flot, og da vores Loge i i 1991 fyldte 25 år, blev den fejret ved en stor jubilæumsfest, hvor der blev doneret et klaver til Hobro Sygehus.
 
Den 1. oktober 2006 havde vi 40 års jubilæum, de blev fejret med at donere 80.000 kr. til forskellige formål. D. 1. oktober 2016 kunne vi fejre 50 års jubilæum, hvor der blev doneret kr. 120.000
 
Der har været opgange og nedgange i Nordlysets historie, som det så ofte kan ske. Ting der gør ondt, og ting man kan glæde sig over.
 
Det kan oplyses, at der d.d. er 64 søstre i vores Loge, som nu ikke mere kaldes en Rebekkaloge, men blot Søsterloge nr. 47 "Nordlyset".
 
I 2016 fylder Nordlyset 50 år. Fredag d. 30. september bliver der givet donationer for 120.000 kr. Fredag d. 1. oktober afholder søsterloge nr. 47 Nordlyset festloge for inviterede gæster.